LỊCH MỞ CỬA SÂN PGA NOVAWORLD PHAN THIET

LỊCH MỞ CỬA SÂN PGA NOVAWORLD PHAN THIET

PGA NovaWorld Phan Thiet kính gửi Quý khách hàng lịch hoạt động áp dụng từ ngày 11.12.2023 đến khi có thông báo mới.
👉 𝗕𝗼𝗼𝗸𝗶𝗻𝗴: 02523 55 56 57 – 0911 92 00 55 (sms/zalo)
—————–
PGA NOVAWORLD PHAN THIET – OPENING SCHEDULE FROM 11.12.2023
PGA NovaWorld Phan Thiet would like to inform our new opening schedule from 11.12.2023 until further notice.
👉 𝗕𝗼𝗼𝗸𝗶𝗻𝗴: 02523 55 56 57 – 0911 92 00 55 (sms/zalo)
————
𝐏𝐆𝐀 𝐍𝐨𝐯𝐚𝐰𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐏𝐡𝐚𝐧 𝐓𝐡𝐢𝐞𝐭
️⛳ Hòn Giồ – Thuận Quý, Xã Tiến Thành, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.
📧 Email: reservations@novaworldphanthiet.com.vn

Open this in UX Builder to add and edit content